Poste et svar
Mens du besøker forumet, kommer du kanskje over en tråd du skrive et svar på. For å gjøre dette, klikk på "Post svar"-knappen på bunnen av eller på toppen av tråden. Vær klar over at administratoren kan ha begrenset posting til noen utvalgte i akkurat dette forumet.

I tillegg kan en moderator ha stengt tråden med hensikten at brukere ikke kan svare på den. Det er ikke mulig for en bruker å åpne en slik tråd uten hjelp fra en moderator eller administrator.